Valberedningen söker nya styrelsemedlemmar

Vår valberedning söker förslag på personer som vill vara med och bidra till styrelsens arbete.

Vi är alla medlemmar i en ekonomisk förening som äger fastigheten och därmed bostadsrätterna. Du är alltså själv med och äger huset du bor i, d v s lägenheterna, de gemensamma utrymmena och utemiljön. Vi bestämmer tillsammans hur ekonomi och underhåll ska skötas, hur de gemensamma utrymmena ska användas på bästa sätt och hur vår utemiljö ska utformas.

Styrelsen arbetar för oss som bor i denna förening.

Valberedningens arbete består i att förbereda valet till styrelsen och därmed förhindra ogenomtänkta och plötsliga personval på stämman.

Om du vill ställa upp som förtroendevald eller känner någon i föreningen som du tror skulle vara en tillgång i föreningens verksamhet, är vi tacksamma för tips. Snarast!

Kontakta valberedningen på val.malmohus18@gmail.com