Våra träd

Atlasceder, flikbladig silverlönn, katsura…
Vi har många olika arter av träd i vår trädgård och längs med Ingenjörsgatan.
Nu kan du ta del av en trädkarta som visar hela beståndet. Kartan finns här som en pdf-fil.

Bästa hälsningar
Styrelsen