Sensor vid garageporten

Vi har låtit montera en sensor i taket vid garageporten.
Denna känner av om en bil är på väg att köra ut och hindrar då porten från att stängas.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen