Installation av oljeavskiljare i garaget

På måndag den 4 april så kommer Puls att börja arbetet med att installera oljeavskiljaren i vårt garage.

Detta innebär att det inte kommer att vara möjligt tvätta någon bil under hela denna vecka. Man kommer att skära upp rännor i golvet för ledningar mellan smutsgropen och oljeavskiljaren som skall placeras bredvid spolplattan. Rännorna skall sedan täckas med betong.

I smutsgropen kommer det att installeras en dränkbar pump.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen