Medlemskap i Motionsrum och/eller Bastu

Medlemskap i Motionsrum och/eller Bastu söker man via mail till styrelsen, info.malmohus18@gmail.com.

Är man medlem och inte längre vill vara det så ska man avsluta sitt medlemskap senast vid årsskiftet så att en ny årsavgift inte tas ut då medlemskap förlängs med automatik 1/1 varje år.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen