Laddstolparna är i drift!

Äntligen är våra laddstolpar för elbilar driftsatta.
Till att börja med så är det de stolparna som är längst åt söder, platserna 863, 864, 865 & 866, som driftsatts.
De andra kommer driftsättas när behov finns.
Med vänliga hälsningar
Styrelsen