Inkast plastförpackningar

Informationen hittar du här och i trapphusen (anslagstavla).