Inkast plastförpackningar

Källsorteringen

Informationen hittar du här och i trapphusen (anslagstavla).