Grävning vid trappa 14

Malmö Bygg & Anläggning AB gräver runt avloppsbrunnen vid trappa 14.
Anledningen är att vi vill komma till rätta med råttor som gräver sig upp där.
Anticimex kommer också för att inspektera och ge oss råd om vad som behöver göras.
Vänliga hälsningar
Styrelsen