Riksbyggen fotograferar hus med drönare

Riksbyggen fotograferar era hus för en bättre framtid
Fotografering med drönare kommer att ske i ert bostadsområde inom de närmsta tre veckorna (exakt dag publiceras på Mitt Riksbyggen) för att Riksbyggen skall dokumentera byggnaderna.

Varför fotograferar man i området?
Riksbyggen ska analysera hur bra byggnadernas tak och fasader fungerar med hjälp av drönarbilder.
För att göra det så krävs att byggnadernas sidor fotograferas för att sedan bearbetas. Det färdiga bilderna används sedan för att man
skall kunna mäta och räkna ut i 3D hur taken och fasaderna fungerar och hur mycket värme de släpper igenom.

Får man flyga drönare hur som helst?
Piloten har tillstånd från Transportstyrelsen för att flyga sin farkost. Därtill har man tillstånd att lyfta från näraliggande flygkontrolltorn om flygning sker inom kontrollzon. Drönaren kommer att hållas på ett säkert avstånd från personer och egendom och piloten kommer iaktta stor hänsyn för att inte störa eller skada sin omgivning under flygning.

Får jag ställa frågor till piloten?
Att flyga drönare kräver stor koncentration och vi ber er respektera pilotens arbete. Vill du ställa en fråga, vänta tills drönaren har landat och respektera att piloten har ett tidskrävande uppdrag och kanske inte har tid att prata så länge.

Kan det hända att jag kommer med på bild?
Syftet med projektet är att skapa ett en dokumentation av byggnaderna och de närmsta omgivningarna. Rörliga saker som bilar och människor kommer inte med i modellen. Vi kommer i första hand att undvika att få med människor på bild. Skulle detta ändå ske kommer dessa att suddas på bilderna som lagras.

Kan drönaren se mig inne i byggnaden?
Nej, på grund av avståndet till fasaden och fönsters reflekterande karaktär är det väldigt svårt att se någonting på insidan av byggnader i bilderna.

Frågor?
Kontakta
Marcus Hedenskog, Riksbyggen
Marcus.hedenskog@riksbyggen.se
040-10 94 08