Entreprenaden: Detta händer vecka 42

Information till boende
Grovplanering för Ingenjörsgatan Trappa 12-10-8-6-4 och 14

  • V 40 Fönsterbyte Tr 10 och Tr 12
  • V 35 – V 41 fönsterbyte Trappa 4-6-8-10-12
  • V 35 – V43 förarbete samt sanering i Tr 14
  • Preliminär starttid fönsterbyte Tr 14 V 41-42
  • Beräknad sluttid sanering asbest och PCB på Höghuset som är sista ligger runt V43
  • Vi håller på att sammanställa efter inlämnade enkäter synpunkterna för åtgärder vilket vi kommer skyndsamt att åtgärda.

 

Följande händer under vecka 42
Ingenjörsgatan 22-20 ,18-16, 12-10-8-6-4 och 14

Tr 12 fortsätter bytet av fönster. Vi startar även på Plan 16 i Tr 14

Tr 4-6-8-10-12 arbetas det på taket med ny papp samt ny beklädnad av hisstopparna samt landgångar på vinden. Arbetet med montage av solpaneler fortsätter även denna veckan.

Tr 22-20 och Tr 18-16 Här arbetas det med att demontera ställning.

Denna veckan startar vi sanering av fogar runt fönster i källareplan med start i Tr 26-24 utomhus.

Vi ber er alla om att vara lite extra uppmärksamma på folk som rör sig på området.
Gå absolut inte ut och konfrontera dem utan ring i så fall POLISEN.

OBS! Vi vill också informera er om att det är absolut förbjudet att som hyresgäst beträda ställningen för att putsa era fönster. Detta görs av oss innan ställningen rivs.

Om man i samband med fönsterbytet har någon möbel som man är extra rädd om så är det bra om man antingen kan flytta bort den eller täcka över den med ett lakan eller plast.
Viktigt att det är undanplockat så att montörerna kan komma fram!
Vi vill även förtydliga att vid fönsterbytet är vi klara INNE i lägenheten på 1 dag men att det återstår arbete på utsidan samt på balkongerna.

Pga. säkerhetsskäl måste all tejp sitta kvar tills vi är klara med saneringen.

När vi skall sanera kommer ventilationen stängas av under vår arbetstid 07:00-16:00
Detta är som en extra försiktighetsåtgärd för att säkerställa att ingenting kommer in i systemet.
OBS! På grund av vibrationer när vi slipar runt fönsterna måste fönsterbänkarna vara tomma på insidan mellan 07:00-16:00!
Det är förbjudet att beträda ställningen för att putsa fönster!!!!!

Med vänliga hälsningar,
Servicekuben