Entreprenaden: Detta händer vecka 20

Information till boende

Grovplanering för Ingenjörsgatan Trappa 26–24, 22–20 och 18-16

• V 16 – V 20 förarbete samt sanering i Trappa 22–20
• V 16 – V 22 fönsterbyte i Trappa 26–24
• V 19- V 23 förarbete samt sanering i Trappa 18-16

Vecka 19
Saneringen har gått enligt vår plan och vi ligger i fas i trappa 22-20.
Denna vecka har vi fortsatt med fönstermontaget i trappa 26 och där är alla fönster monterade.
Denna veckan har vi påbörjat fönstermontage i trappa 24.
Montage av ställning på på 6-våningshuset löper på som det ska (trappa 12, 10, 8, 6, 4).

Följande händer under vecka 20
Ingenjörsgatan 26–24 – 22–20 och 18-16

I trappa 18-16 startar saneringen av Asbest och Pcb
I trappa 26-24 är vi även igång med visst takarbete denna veckan startar vi arbetet med att lägga ny papp.
I trappa 26 är fönsterbytet klart.
I trappa 24 fortsätter arbetet med fönstermontage.
Om man i samband med fönsterbytet har någon möbel som man är extra rädd om så är det bra om man antingen kan flytta bort den eller täcka över den med ett lakan eller plast.
Vi vill även förtydliga att vid fönsterbytet är vi klara INNE i lägenheten på 1 dag men att det återstår arbete på utsidan samt på balkongerna.
Denna vecka fortsätter våra ställningsbyggare på 6-vånings huset.

Pga. säkerhetsskäl måste all tejp sitta kvar tills vi är klara med saneringen.

När vi skall sanera kommer ventilationen stängas av under vår arbetstid 07:00-16:00
Detta är som en extra försiktighetsåtgärd för att säkerställa att ingenting kommer in i systemet.

OBS! På grund av vibrationer när vi slipar runt fönsterna måste fönsterbänkarna vara tomma på insidan mellan 07:00-16:00!

Vi passar på att önska alla en trevlig helg!

Med vänliga hälsningar,
Servicekuben