Läget på elmarknaden

Här kommer ett nytt marknadsbrev från Luleå Energi med det senaste från elmarknaden. Fortsatt händelserikt på elmarknaden med kraftiga prissvängningar i spåren av den energikris som vi upplever. Läs mer i bifogad fil.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen