Arbete med frånluftsåtervinning

Med start tisdagen den 7 juni så kommer arbetet med att installera frånluftsåtervinning att påbörjas.

Det kommer till att börja med att bli lite spring i trapporna.
Man kommer lite senare att borra i vissa av trapporna.
Det kommer informeras speciellt några dagar innan när arbete som medför oväsen kommer att utföras.

All information kommer att finnas i trapphusen.

Jobbet kommer att utföras av AG Malströms Rör AB och beräknas att vara klart i slutet oktober 2022.

Mer information kommer senare.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen