Källsortering

Malmöhus 18 bygger en underjordisk källsorteringsstation vid gaveln till trappa 26. Den ska snart tas i bruk. Under byggnationen sorterar vi i sopkärl som är placerade på gården vid sidan av stationen.

Det är viktigt att du respekterar reglerna för vad som får slängas. OBS! Vid felsortering drabbas vi av extra kostnader!