Styrelsen

Ordförande: Renato Pastuhovic

Vice ordförande: Johan Ingelsson

Sekreterare: Lena Ivarsson

Ordinarie ledamot: Ingrid Hansson

Ordinarie ledamot: Bo Larsson

Riksbyggens repr: Anneli Lindfeldt

Revisorer

Auktoriserad revisor:  Ernst & Young

Ordinarie revisor: Maj-Britt Weber

Ordinarie revisor: Tommy Cronholm

Suppleant: Barbro Jalmtorp

Suppleant: Bo Henricson

Valberedning

Ewe Ottosson

Britt Lindqvist

Kjell Lindgren

kontakt: val.malmohus18@gmail.com