Källsortering

Malmöhus 18 tillämpar källsortering och har en egen avfallsstation med sopkärl placerade vid gaveln till trappa 26. Din egen entrényckel passar till dörren i träplanket. Var noga med att du låser efter dig. Det är viktigt att du respekterar reglerna för vad som får slängas. OBS! Vid felsortering drabbas vi av extra kostnader!